Parki
krajobrazowe


FAUNA

Świat zwierząt Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki jest dość zróżnicowany. Występuje tu wiele dużych ssaków, wśród których wymienić można sarny, jelenie, dziki i lisy. Ze ssaków objętych ochroną gatunkową na terenie Parku spotkać można między innymi: orzesznicę, jeża europejskiego, gronostaja, łasicę. W niejednym miejscu są obecne ślady bytowania wydry czy też bobra. Awifaunę reprezentuje ponad 140 gatunków ptaków.  Zaobserwować tu można na przykład dzięcioła czarnego, kruka zwyczajnego, bociana czarnego, myszołowa, jastrzębia, a nawet krogulca. Park jest również siedliskiem życia gadów. Przemierzając jego obszar napotkać możemy węże: zaskrońca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą oraz gniewosza plamistego, jaszczurki: zwinkę, żyworodną oraz padalca. Płazy reprezentowane są przez: salamandrę plamistą, kumaka górskiego, ropuchy: szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żaby: zielone i brunatne, a także traszki: zwyczajną i grzebieniastą.