Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

Teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami kulturowymi, liczne obiekty historyczne podkreślają wyjątkowość tego obszaru.

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Zamek w Rabsztynie – ruiny zamku wybudowanego w XIV wieku, częściowo odrestaurowane.

Kościół w Strzegowej – murowany, gotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XV wieku, kilkukrotnie przebudowywany.

Kościół w Rodakach – drewniany kościół pw. św. Marka z 1601 roku, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Znajduje się w otulinie Parku.

Kościół w Chechle – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1807 roku. Znajduje się w otulinie Parku.

Kościół w Porębie Dzierżnej – drewniany kościół pw. św. Marcina z  1766 roku, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Pałac w Kluczach niewielki pałac w stylu willi włoskiej z XIX wieku. Położony jest w otulinie Parku.

Dwór w Porębie Dzierżnej – dwór z końca XVIII wieku z otaczającym go parkiem.

Zamek w Bydlinie – niedawno odrestaurowane ruiny średniowiecznego zamku obronnego, wzniesionego pod koniec XIV wieku.

Kaplica w Bydlinie – przycmentarna, murowana kaplica pw. Pocieszenia NMP, budowana w latach 1880-84.

Kościół w Bydlinie – kościół parafialny pw. św. Małgorzaty z 1865 roku.