Parki
krajobrazowe


SZLAK JASKINIOWCÓW

Czarny Las – Dolina Wodącej 1,3 – Zegarowe Skały 2,4 – Jaskinia Jasna w Strzegowej 7,4 – Czarny Las 9,5 km.

Trasa ta w dużej części pokrywa się z zielonym szlakiem turystycznym (Szlak Jaskiniowców). Wycieczkę rozpoczynamy przy niewielkim parkingu w przysiółku Czarny Las, na północ od miejscowości Domaniewice. Udajemy się w kierunku północnym. Po wspinaczce wzdłuż zielonego szlaku docieramy do grupy skał zwanych Grodzisko Pańskie. Na ich szczycie znajduje się stanowisko archeologiczne, w którym odkryto ślady niewielkiego grodziska. Następnie schodzimy do Doliny Wodącej w okolicach Skały Biśnik. Zlokalizowana w niej jest Jaskinia Na Biśniku. Dzięki długoletnim pracom archeologicznym odkryto w niej liczne ślady ciągłej bytności człowieka przez ostatnie 270 tysięcy lat. Jest to jedno z najważniejszych i najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Wycieczkę kontynuujemy piękną Doliną Wodącej, by po przejściu około jednego kilometra skręcić na wschód, zgodnie z zielonym szlakiem. Znajdujemy się w ten sposób pod okazałymi, wapiennymi ostańcami – Zegarowymi Skałami. Wśród nich znajdują się dwie jaskinie: Zegar i Jasna. Mozolnie wspinając się ścieżką wychodzimy ponad dolinę, na płaskowyż. Po dłuższym marszu zielonym szlakiem docieramy do Jaskini Jasnej w Strzegowej. Jest to stosunkowo niewielki obiekt, ale również ważne stanowisko archeologiczne. Po obejrzeniu tego miejsca kierujemy się na zachód, idąc w dalszym ciągu zielonym szlakiem. Tuż przed dojściem na parking w Czarnym Lesie obejrzeć możemy niewielkie, naturalne źródełko.

Widok z Zegarowych Skał na Dolinę Wodącej.

Zegarowe Skały, ścieżka na punkt widokowy.

Jaskinia Jasna w Zegarowych Skałach.

Biśnik, ścieżka na wierzchołek skałki.