Parki
krajobrazowe


PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

Ścieżka przebiegająca przez Pustynię Błędowską, mająca swój początek w Kluczach, a koniec w Błędowie. Zapoznaje turystę z siedliskami napiaskowymi, nadrzecznymi (Biała Przemsza) oraz bagiennymi. Jej długość wynosi około 15 km. Kolejne tablice dydaktyczne ustawione na trasie, zawierają informacje na temat powstania pustyni i mokradeł w zlewni Białej Przemszy, a także prezentują bogactwo flory i fauny tego terenu.

DSC4012 16
IMG 0019