Parki
krajobrazowe


Rezerwat “PAZUREK”

Ścieżka poprowadzona w większości przez rezerwat przyrody „Pazurek”. Można się na nią dostać zarówno od strony Jaroszowca, jak i parkingu przy drodze Olkusz – Wolbrom. Na tablicach, rozmieszczonych w 12 punktach, znajduje się wiele ciekawych informacji na temat tutejszego rezerwatu oraz jego cennej flory i fauny. Są również informacje o rzeźbie terenu i prowadzonej poza rezerwatem gospodarce leśnej.