Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Klasztor w Czernej – wysokiej klasy zabytek, wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku w Dolinie Eliaszówki.

Kościół w Paczółtowicach – drewniany, XVI-wieczny kościół, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół w Racławicach – drewniany kościół z XVI wieku, położony w Dolinie Racławki, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Kościół w Bolechowicach – kościół pw. św. Piotra i Pawła z XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany.

Kościół w Jerzmanowicach – poszpitalny kościół pw. św. Bartłomieja wraz z otoczeniem, zbudowany w latach 1827–1830 i przebudowany w 1876 roku.

Kaplica w Jerzmanowicach – barokowa kaplica z 1688 roku pw. św. Jana Chrzciciela.

Kościół w Modlnicy – drewniany kościół pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej z II połowy XVI wieku, ze stojącą nieopodal dzwonnicą.

Kościół w Gorenicach – barokowy kościół wybudowany w latach 1645-1673.

Kapliczka „Boża Męka” w Paczółtowicach – kapliczka wykonana z wapienia „marmuru” dębnickiego, pochodząca z 1639 roku.

Ruiny zamku w Białym Kościele – ruiny rycerskiego zamku (strażnicy) prawdopodobnie z XIV wieku, zlokalizowane na skale ponad Doliną Kluczwody.

Dwór w Modlnicy – dwór pochodzący z XVIII wieku, przebudowywany, z lamusem oraz parkiem o założeniu „włoskim”.

Dwór w Siedlcu – murowany, dawny dwór z XVIII wieku, obecnie klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Zespół dworski w Karniowicach – dwór z XVII wieku, przebudowywany, otoczony parkiem ze śladami starej winnicy.

Zespół dworski w Bolechowicach – dwór pochodzący z końca XVIII wieku, z zabudowaniami folwarcznymi i parkiem.

Dwór w Tomaszowicach – dwór z połowy XIX wieku, dziś centrum kongresowe.

Zespół dworski w Garlicy Murowanej – zespół, w skład którego wchodzą: dwór, lamus, spichlerz, brama wjazdowa i park.

Fort w Toniach fort artyleryjski, pancerny, jeden z największych, należący do systemu dawnej Twierdzy Kraków, powstały w latach 1874 – 1880, rozbudowany w 1910 roku.

Fort Marszowiec – jeden z fortów wchodzących w skład Twierdzy Kraków, wybudowany w latach 1884-1886. W czasie okupacji mieściły się tu magazyny sprzętu wojskowego Wehrmachtu. Obecnie mieści się w nim hotel.

Fort w Pękowicach – pancerny, międzypolowy fort Twierdzy Kraków, wybudowany w latach 1895-1897.