Parki
krajobrazowe


SZLAK SKAŁEK

Wyznakowany w terenie szlak (zielony), mający swój początek i koniec w miejscowości Targoszów. Prowadzi z niej przez szczyty: Czarna Góra, Smrekowica, Na Beskidzie i doliną potoku Targoszówka.

Wzdłuż szlaku oglądać można wiele form skałkowych zbudowanych głównie z piaskowców oraz zlepieńców należących do warstw istebniańskich. Zawierają ciekawe struktury sedymentacyjne (np. uziarnienie frakcjonalne, wkładki łupków).