Parki
krajobrazowe


ŚCIEŻKA CZARNY GROŃ

Jest to ścieżka edukacyjna o długości około 7,5 km, rozpoczynająca się pod ośrodkiem „Czarny Groń” w miejscowości Rzyki. Prowadzi doliną potoku Pracica, a następnie przez szczyty Smrekowica, Łamana Skała i Potrójna. Kończy się również przy wspomnianym ośrodku w Rzykach. Oglądać na niej można zróżnicowane ekosystemy, przede wszystkim leśne, a także ciekawe formy skałkowe.

Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 11 tablic edukacyjnych, na których znajduje się wiele informacji na temat miejscowej fauny oraz flory, a także historii regionu, architektury, geologii i ochrony przyrody.