Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego występują licznie inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody oraz obszar Natura 2000.

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat to jedna z najwyższych form ochrony prawnej, którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Na terenie Parku, w województwie małopolskim znajduje się jeden rezerwat przyrody typu leśnego, co nie oznacza, że nie chroni on również innych cennych obiektów przyrodniczych.

Należy pamiętać, że w rezerwatach przyrody wolno poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych lub dydaktycznych.

Rezerwat przyrody „Madohora”

  • Data utworzenia: 1960 r.
  • Powierzchnia: 71,81 ha (38,18 ha na terenie woj. małopolskiego)

Madohora jest rezerwatem leśnym założonym w celu zachowania naturalnych ekosystemów leśnych oraz wychodni na szczycie Łamanej Skały. Powstał dzięki staraniom prof. Stefana Myczkowskiego, który to zwrócił uwagę na doskonale zachowany drzewostan Madohory.

Położony jest on w najwyższych partiach Beskidu Małego, w dużej części również na terenie województwa śląskiego. Rezerwat porasta dolnoreglowa buczyna karpacka. W części szczytowej pojawiają się fragmenty świerczyn górnoreglowych.

Z ciekawszych roślin możemy w rezerwacie spotkać omieg górski, podrzeń żebrowiec, goryczkę trojeściowatą oraz paprotkę zwyczajną. Jednymi z bardziej interesujących gatunków zwierząt zidentyfikowanych w rezerwacie są: ryjówki – górska i aksamitna oraz ptaki – jarząbek, dzięcioł zielonosiwy i jastrząb.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Parku znajduje się tylko kilka obiektów, chronionych prawnie w formie pomników przyrody. Są to pojedyncze okazy drzew lub ciekawe i cenne formy skałkowe.

Należą do nich:

  • wiąz górski oraz czereśnie ptasie w Inwałdzie,
  • skałka wapienna w kamieniołomie w Inwałdzie,
  • skałka piaskowcowa na szczycie Żar,
  • Skałka Targanicka, określana również jako „Warownia Na Trakcie” w Targanicach Górnych,
  • dąb szypułkowy w Targoszowie.

 

OBSZARY NATURA 2000

Obszar Natura 2000 Beskid Mały

Obszar o powierzchni 7 186,2 ha, obejmujący w województwie małopolskim głównie grzbiet między Łamaną Skałą a Leskowcem oraz stoki ponad miejscowością Rzyki. Na jego terenie znajduje się między innymi rezerwat przyrody „Madohora”. Występuje w nim jeden z największych i najlepiej wykształconych kompleksów kwaśnych buczyn górskich w Karpatach, a także zespoły świerczyn górnoreglowych, mających tu krańce zasięgu geograficznego.