Parki
krajobrazowe


FAUNA

Fauna Parku jest dość uboga co wynika z jego niewielkiej powierzchni. Najliczniej występują tutaj zwierzęta związane z siedliskami leśnymi (sarny, wilki, dziki). W wyższych partiach rzadko pojawiają się rysie lub żbiki. Dość sporo jest też gatunków nietoperzy. Spośród nich warto wymienić gatunki z Czerwonej Księgi Zwierząt: mroczek pozłocisty, nocek orzęsiony, nocek Bechsteina oraz borowiaczek. Lasy są też domem dla rożnych przedstawicieli ptactwa: orzechówki, zięby, czyżyka, drozda, jastrzębia, sów, rzadziej puchaczy. Na terenie całego Parku odnotowano występowanie ponad 110 gatunków z tej grupy kręgowców. Wiele z nich umieszczonych jest w Czerwonej Księdze i/lub na Czerwonej Liście Zwierząt. Spośród płazów warto wymienić: barwne salamandry, rzadkie ropuchy zielone, a także charakterystyczne dla tego obszaru gatunki górskie jak traszka karpacka czy kumak górski. Z gadów uwagę zwraca występowanie stosunkowo rzadkiego już dziś w kraju gniewosza plamistego i żmii zygzakowatej.

W górskich potokach prym wiedzie pstrąg potokowy. Jednak pisząc o ichtiofaunie nie sposób nie wspomnieć o występującym tu, a skrajnie zagrożonym węgorzu europejskim czy piekielnicy europejskiej – ujętej na Czerwonej Liście Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka.