Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

Teren Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami kulturowymi a liczne obiekty historyczne podkreślają wyjątkowość tego obszaru.

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Zespół klasztorny norbertanek w Imbramowicach – pierwotnie ufundowany w 1223 roku, składa się z późnobarokowego kościoła pw. św. Piotra i Pawła, klasztoru i ogrodu.

Kościół w Imbramowicachkościół murowany pw. św. Benedykta z 1735 roku, postawiony na miejscu drewnianej świątyni z pierwszej połowy XIII wieku.

Kościół w Iwanowicach – drewniany kościół pw. św. Trójcy, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, zbudowany w 1745 roku na bazie gotyckiej świątyni z 1408 r.

Kościół w Minodze – barokowy, murowany kościół pw. Narodzenia NMP, pochodzący z 1736 roku, postawiony na miejscu starszej, drewnianej świątyni.

Kościół w Sieciechowicach – kościół pw. św. Andrzeja z pierwszej połowy XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany.

Kościół w Wysocicach murowany kościół pw. św. Mikołaja, wybudowany na przełomie XII i XIII wieku, jeden z najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce.

Kościół w Jangrocie – murowana świątynia pw. św. Jana Chrzciciela, wybudowana w 1822 roku w stylu neobizantyjskim.

Kościół w Raciborowicach gotycka świątynia pw. św. Małgorzaty, wybudowana w drugiej połowie XV wieku.

Kapliczka w Iwanowicach wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku, w formie klasycystycznego portyku z kolumnami.

Zespoły dworskie w Tarnawie i Glanowieparterowe dwory zbudowane pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym, otoczone parkami.

Zespół dworski w Gołyszyniedrewniano-murowany dwór wzniesiony w połowie XIX wieku, ze stajnią, spichlerzem i parkiem.

Zespół dworski w Minodze – zespół dworsko-pałacowo-folwarczny, powstały pierwotnie w XVII wieku, z odrestaurowanym pałacem wybudowanym w 1859 roku.

Zespół dworski w Młodziejowicach – dwór otoczony parkiem, wybudowany w drugiej połowie XVI wieku.

Zespół dworski w Michałowicach – dwór oddany do użytku w 1897 r., otoczony parkiem.

Zespół dworski w Sieciechowicach – dwór wybudowany pod koniec XIX wieku, otoczony parkiem.

Dwór w Książniczkach – murowany dwór wzniesiony w 1896 roku.

Dwór w Ściborzycach duży dwór rodziny Popielów, zbudowany w 1888 roku.

Karczma w Iwanowicach – budynek pochodzący z XVIII wieku, dziś siedziba Muzeum Regionalnego.

Młyn wodny w Raciborowicach jeden z nielicznie zachowanych, drewniany obiekt młynarski, wybudowany w 1897 roku.

Młyn wodny w Wilczkowicach – pozostałości starego, drewnianego młyna z początku XIX wieku.