Parki
krajobrazowe


Przejażdżka Doliną Dłubni

Rozpoczyna się on w Krakowie – Nowej Hucie, a kończy w Trzyciążu. Biegnie wzdłuż rzeki Dłubni, w pobliżu większości interesujących miejsc Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Z ulicy Zesławickiej w Nowej Hucie ruszamy w kierunku Raciborowic, mijając po drodze zalew w Zesławicach. W Raciborowicach warto zwiedzić XV-wieczny gotycki kościół. Stamtąd zjeżdżamy w kierunku Dłubni, którą przejeżdżamy obok ujęcia wody dla Krakowa. Docieramy do miejscowości Kończyce. W czasach zaborów granica wsi Kończyce i Raciborowice była równocześnie granicą zaborów austriackiego i rosyjskiego.

W Kończycach warto odwiedzić pochodzący z XIX wieku i wciąż czynny młyn. Następnie, jadąc wzdłuż stawów i rosnących po obu stronach drogi wierzb docieramy do Książniczek. Znajduje się tu park dworski z pozostałościami dworu i budynków gospodarczych. Z Książniczek udajemy się w kierunku Młodziejowic, mijając Las Młodziejowski. Tutaj również znajduje się wciąż działający, drewniany młyn pochodzący z lat 30-tych XX w.

Następnie docieramy do Michałowic, gdzie znajduje się zespół dworsko – pałacowy, obecnie w rękach prywatnych. Z Michałowic udajemy się do Masłomiący, w której centrum  położone są stawy rybne.

Jadąc równolegle do Dłubni, przez miejscowość Zerwana, docieramy do Wilczkowic. Tu również znajduje się stary młyn, a w centrum wsi pozostałości dawnego parku dworskiego. Poruszając się dalej na północ docieramy do Iwanowic. Możemy tu podziwiać m. in. pochodzący z XVIII w drewniany kościół, XVIII-wieczny budynek karczmy, obecnie siedzibę Muzeum Regionalnego, a także wypływające przy kapliczce św. Rocha źródło, któremu lokalni mieszkańcy przypisywali lecznicze właściwości.

Za Iwanowicami szlak odbija na zachód w kierunku Minogi. Znajdują się tu: pochodzący z XVIII w. barokowy, murowany kościół oraz XVII-wieczny zespół dworsko-pałacowo-folwarczny. Warto również zobaczyć piękne aleje będące pomnikami przyrody: kasztanowcową i jesionową, prowadzące w kierunku pałacu.

Dalej szlak skręca w kierunku północnym. Mijając po drodze Las Minodzki docieramy do Wysocic, gdzie znajduje się wybudowany na przełomie XII i XIII w. murowany kościół św. Mikołaja, jeden z najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Następnie mijamy Ściborzyce z XIX-wiecznym dworem rodziny Popielów i docieramy do Imbramowic. Warto zatrzymać się tu na kilka chwil, by obejrzeć zespół klasztorny Norbertanek czy murowany XVIII-wieczny kościół św. Benedykta. Znajduje się tu również kilka pomników przyrody, przede wszystkim źródła przy Dłubni: Hydrografów, Aleksandry i Strusi.

Wyjeżdżając z Imbramowic w kierunku pobliskiego Trzyciąża mijamy kilka ostańców wapiennych. W Trzyciążu kończy się nasz szlak.

Długość trasy: 40 kilometrów (w jedną stronę!).

* * *

Przebieg trasy: Kraków (Nowa Huta) – Raciborowice – Kończyce – Książniczki – Młodziejowice – Michałowice – Masłomiący – Zerwana – Wilczkowice – Iwanowice – Minoga – Wysocice – Ściborzyce – Imbramowice – Trzyciąż.