Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Z prawnych form ochrony przyrody, na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego występują jedynie pomniki przyrody. Są tu wprawdzie dwa obszary projektowanych rezerwatów przyrody (Ostrysz i Jodłowy Trzyciąż), ale ich wartość przyrodnicza póki co nie przekonała odpowiednich instytucji powołujących na tyle, by powołać je do życia.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Parku znajduje się kilkanaście obiektów chronionych prawnie w formie pomników przyrody.

Minoga dwie aleje prowadzące w kierunku pałacu w Minodze: kasztanowcowa i jesionowa oraz lipa drobnolistna przy pałacu

Maszków – tulipanowiec amerykański i lipa drobnolistna w parku podworskim oraz źródło

Michałowice dereń właściwy, buk pospolity i kasztanowiec zwyczajny w parku podworskim

Imbramowice lipa drobnolistna przy kościele oraz źródła przy rzece Dłubni: „Aleksandry”, „Hydrografów” i „Strusi”

Młodziejowice drzewa w zabytkowym parku podworskim: dąb szypułkowy i lipa drobnolistna.

Władysław lipa drobnolistna

Ściborzyce źródło „Jordan”

Zamłynie – źródło „Elżbiety”