Parki
krajobrazowe


WALORY KULTUROWE

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego znaleźć można wiele obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym.

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Zborowicach – późnogotycka murowana świątynia,  zbudowana w latach 1530-1541.

Kościół pw. św. Justyny w Paleśnicy – murowana świątynia w stylu klasycystycznym wybudowana w 1808 roku.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bruśniku – neogotycka świątynia wybudowana w latach 1903-1904 ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przełomu XV i XVI wieku.

Kościół pw. św. Andrzeja w Ciężkowicach – neogotycka świątynia pw. św. Andrzeja Apostoła zbudowana w latach 1901-1902.

Kaplica MB Różańcowej w Jamnej – drewniana kaplica z XX w.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Jastrzębi – drewniana świątynia położona na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, wybudowana w pierwszej połowie XVI wieku (1529 r.).

Rynek i ratusz w Ciężkowicach – zlokalizowane na rynku parterowe domy z podcieniami oraz murowany ratusz, z niewielkim dziedzińcem z przełomu XVIII i XIX wieku.

Dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – eklektyczny dwór z pierwszej połowy XIX wieku, pełnił funkcję letniej rezydencji kompozytora.


Dwór rodziny Steckich w Olszowej – murowany dwór z przełomu XVIII-XX w., przebudowany w 1950 r.

Dwór rodziny Dunikowskich w Stróżach – murowany dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, przebudowany, otoczony parkiem.

Dwór rodziny Krasuckich w miejscowości Piaski Drużków – murowany dwór z XIX wieku, obecnie przebudowany i pozbawiony cech stylowych.