Parki
krajobrazowe


WYCIECZKA PO CIĘŻKOWICACH

Długość: 6,5 km
Czas: ok. 3,5 h
Rodzaj: piesza

Dość krótka trasa, na której zapoznamy się z obiektami kulturowymi i przyrodniczymi, w tym głównie geologicznymi. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy rezerwacie przyrody „Skamieniałe Miasto”. Znajduje się on bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 977. Z tego miejsca udajemy się na teren rezerwatu, w którym znajdują się fantastyczne formy skałkowe zbudowane z piaskowców i zlepieńców. Przyglądając się im dokładnie z pewnością dostrzeżemy nie tylko interesujące formy wietrzeniowe i struktury sedymentacyjne, ale także oryginalne kształty, które były podstawą do nadania im ciekawych nazw. Wychodzimy na szczyt wzgórza Skała i mijając po drodze poszczególne formy skalne dochodzimy do Jaru „Wodospad” – wypreparowanej w skałach formy z okresowym ciekiem wodnym, tworzącym na progu skalnym mały wodospad. Następnie schodzimy do drogi biegnącej do Ostruszy i idziemy nią na południowy – wschód, dochodząc po paru minutach do kamieniołomu. Odsłaniają się tu gruboławicowe piaskowce i zlepieńce należące do kompleksu piaskowca ciężkowickiego z ciekawymi strukturami sedymentacyjnymi i tektonicznymi. Wracamy drogą do Ciężkowic, gdzie warto zobaczyć ratusz oraz domy z przełomu XVIII i XIX wieku. Nieco dalej znajduje się ciekawy, neogotycki kościół z 1902 roku oraz obowiązkowy punkt wycieczki – Muzeum Przyrodnicze. Po zwiedzeniu wszystkich atrakcji Ciężkowic wychodzimy z miasta wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 i częściowo niebieskim szlakiem docieramy do parkingu, gdzie rozpoczynaliśmy wycieczkę.

Murowany kościół zbudowany z cegły i kamienia w Ciężkowicach.