Parki
krajobrazowe


„PRZEZ WIEPRZEK”

Długość: 12 km
Czas: ok. 4 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka nie ma ustalonego kierunku i wymuszonej kolejności przystanków. Treści opisów są dostosowane dla dorosłych odbiorców, ale w takiej formie, aby rodzice i opiekunowie mogli je przekazać (wyjaśnić) swoim podopiecznym. Ścieżka edukacyjna „Las, który pyta o wyobraźnie”, zaprasza do odszukania ukrytych znaczeń poprzez polecenia (zaproszenia) opisane na kolejnych tablicach. Większość trasy prowadzi przez tereny leśne, po dobrze przygotowanych drogach (żwirowych). Pętla przechodzi również przez centrum Jamnej, w pobliżu dostępnych punktów gastronomicznych.

Drewniana tabliczka informacyjna w lesie.