Parki
krajobrazowe


„POLICHTY – SUCHA GÓRA”

Długość: 1,7 km
Czas: ok. 1,5 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka edukacyjna, poprowadzona po terenie użytku ekologicznego „Polichty”. Rozpoczyna się i kończy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Wyznaczono na niej przystanki, na których zapoznać się można z różnymi ekosystemami występującymi na tym terenie, ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi oraz wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.