Parki
krajobrazowe


„POD KURHAN”

Długość: 3 km
Czas: ok. 2 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka kulturowo-geologiczna o długości około 3 km, wytyczona na północ od Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Zapoznać się można na niej z bogactwem i różnorodnością walorów Parku. Na tablicach informacyjnych znajdziemy informacje o tutejszej florze (buczyna, parzydło leśne), faunie (błonkówki), obiektach geologicznych (odsłonięcia skalne, źródła) oraz lokalnej architekturze, kulturze i historii (tradycyjna zabudowa wiejska, kurhan).