Parki
krajobrazowe


„NA BUDZYŃ”

Długość: 6,5 km
Czas: ok. 2 – 2,5 h
Rodzaj: piesza

Ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa biegnąca na południe od Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Poprowadzona jest przez przysiółek Budzyń oraz szczyt Sucha Góra. Na istniejących tablicach znajdują się informacje o różnych gatunkach drzew oraz ciekawostkach świata roślinnego i zwierzęcego. Z kilku miejsc na ścieżce podziwiać można panoramy Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego, a także Beskidu Niskiego