Parki
krajobrazowe


FAUNA

Mało przekształcone przez człowieka środowisko naturalne oraz różnorodność występujących siedlisk sprawiają, że fauna Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Poza gatunkami pospolitymi, takimi jak np.: sarny, dziki, jelenie i łasice, na obszarze Parku występuje wiele zwierząt rzadkich czy nawet ginących, których obserwacja w innych regionach kraju jest nie lada wyzwaniem. Pośród bezkręgowców na uwagę zasługują rzadkie i cenne chrząszcze. Do tej grupy należą m.in. biegacz skórzasty, pomarszczony, zwężony, tęcznik liszkarz czy oleica fioletowa. Na terenie Parku można obserwować motyle takie jak.: paź żeglarz, rusałka pawik, mieniak strużnik, mieniak tęczowiec czy latolistek cytrynek. Ciekawym gatunkiem jest nocny motyl – zmierzchnica trupia główka, którego nazwa wzięła się od charakterystycznego wzoru na jego tułowiu. Gatunkami cennymi w skali europejskiej są np. modraszek arion, dostojka eufrozyna, krasopani Hera.

Najliczniejszą grupę kręgowców stanowią ptaki (ok. 100 gatunków). Lasy Parku stanowią siedlisko m.in. dla dzięciołów (np. dzięcioł duży, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł zielony), bociana czarnego oraz drobnych ptaków wróblowych (np. muchołówka mała, pełzacz leśny).

Wieloletnie badania na terenie Rezerwatu „Skamieniałe Miasto” wykazały, że ta część pogórza obfituje w najrzadsze z polskich gatunków nietoperzy: nocek bechsteina, nocek orzęsiony, mopek, podkowiec mały i wiele innych (co najmniej 11 gatunków).

Na terenie siedlisk wodno – błotnych spotkać można przedstawicieli niemal wszystkich krajowych gatunków płazów. Występują tu cztery gatunki traszek (grzebieniasta, zwyczajna, karpacka, górska), salamandra plamista, kumak górski i nizinny, ropucha szara i zielona czy rzekotka drzewna, a także żaby zielone i brunatne. Park jest także miejscem bytowania i rozmnażania gadów. Żyją tu wszystkie trzy krajowe gatunki jaszczurek (zwinka, żyworodna oraz padalec), a także węże – zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. Rzadkim gatunkiem węża występującym na terenie Parku jest gniewosz plamisty. Wśród ssaków wartymi uwagi są rzadkie w skali europejskiej nietoperze. Na terenie Parku stwierdzono występowanie 16 gatunków nietoperzy. Są to m.in.: podkowiec mały, nocek Natterera czy gacek brunatny. W lasach żyją objęte ochroną popielice i orzesznice, a w sąsiedztwie cieków wodnych – wydry oraz bobry.