Parki
krajobrazowe


Walory kulturowe

Teren Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami kulturowymi. Liczne obiekty historyczne podkreślają wyjątkowość tego obszaru.

OBIEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE

Klasztor w Tyńcu – Opactwo Ojców Benedyktynów, założone w XI wieku na wapiennej skale ponad rzeką Wisłą.

Klasztor na Bielanach – Klasztor Ojców Kamedułów, położony na wzgórzu Srebrna Góra w Lesie Wolskim, założony w XVII wieku.

Klasztor Norbertanek – zespół klasztorny z drugiej połowy XII wieku wraz z barokowym kościołem św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela.

Kościół w Czernichowie – gotycka świątynia pw. Świętej Trójcy z XV wieku, kilkukrotnie przebudowywana, między innymi na styl barokowy.

Kościół na Salwatorze – świątynia pw. Najświętszego Salwatora z XII wieku, zbudowana w stylu romańskim, kilkukrotnie przebudowywana.

Kaplica w Czernichowie – ośmioboczna, kamienna kaplica różańcowa z połowy XVII wieku.

Zamek w Przegorzałach – obiekt pochodzący z lat 1942-43, wybudowany przez niemieckich okupantów.

Dwór w Czernichowie – klasycystyczny dwór z XIX wieku, zaadaptowany w 1860 roku na szkołę rolniczą (obiekt tuż poza granicą Parku).

Dwór w Ściejowicach – klasycystyczny dwór z pierwszej połowy XIX wieku, otoczony parkiem.

Dwór w Piekarach – neogotycki zespół dworski z około 1865 roku, otoczony parkiem (obiekt tuż poza granicą Parku).

Dwór w Kole Tynieckim – dawny dwór pochodzący z XIX wieku.

Willa Szyszko-Bohusza – kamienna willa w Przegorzałach, zwana też Zameczkiem, wybudowana w latach 1928-29 przez Adolfa Szyszko-Bohusza.

Willa Decjusza – renesansowy pałacyk otoczony parkiem, pochodzący z 1535 roku, kilkukrotnie przebudowywany wg projektów znanych i wybitnych architektów.

Budynki Wodociągów – wykonane z cegły budynki wodociągów krakowskich na Bielanach, powstałe w latach 1898-1900.

Strzelnica na Woli Justowskiej – zabytkowa, drewniana strzelnica garnizonowa, powstała w latach 80-tych XIX wieku.

Kopiec Piłsudskiego – ziemny kopiec o wysokości 35 metrów, wzniesiony w latach 1934-37 na wzgórzu Sowiniec, jako pomnik walki narodu o niepodległość, wyśmienity punkt widokowy.

Kopiec Kościuszki– ziemny kopiec o wysokości 34 metrów, usypany w latach 1820-23, na wzgórzu św. Bronisławy, otoczony poaustriackim fortem, bardzo dobry punkt widokowy.

Zespół Fortów Twierdzy Kraków – zespół fortów powstały na przełomie XIX i XX wieku, mający na celu obronę Krakowa.