Parki
krajobrazowe


FAUNA

Ze względu na duże zróżnicowanie na terenie Parku siedlisk przyrodniczych, dość urozmaicony i bogaty jest także świat zwierząt. W lasach żyją drobne ssaki takie jak: jeż, wiewiórka czy łasica oraz większe, jak: lis, dzik czy sarna. Występują w nich także chronione nietoperze (m.in. podkowiec mały, gacek brunatny, borowiec wielki czy nocek orzęsiony). Liczne są również ptaki, a wśród nich dzięcioły (średni, czarny, zielony i zielonosiwy), dzwoniec, pleszka czy świstunka leśna. Ponadto, przy odrobinie szczęścia, zaobserwować można rzadziej od poprzednich spotykaną muchołówkę białoszyją, a także puszczyki: zwyczajnego i uralskiego.

Na terenach suchych, nasłonecznionych, takich jak np. Skołczanka, spotkać można przedstawicieli fauny kserotermicznej. Należy do niej kilkadziesiąt gatunków rzadkich motyli, m.in. modraszki: alkon, nausitous i telejus, oraz błonkówek, wśród których wymienić można trzmiela drzewnego, żółtego czy rudoszarego. Wiele jest tu także kserotermofilnych gatunków chrząszczy.

Na otwartych terenach łąk można zaobserwować poszukujące pokarmu bociany białe, charakterystycznie wyglądające czajki o łopatowatych skrzydłach, a w nocy i wczesnym rankiem usłyszeć skryte derkacze. W światłolubnych zaroślach lęgi wyprowadzają m.in. gąsiorki czy jarzębatki.

Oprócz przedstawicieli awifauny, uważny obserwator bez problemu dostrzeże liczne motyle. Występują tu między innymi czerwończyki: fioletek i nieparek, mieniak tęczowiec, modraszek wieszczek, skalnik driada czy znane wszystkim rusałka żałobnik i paź królowej.

Na obszarze całego Parku żyją także liczni przedstawiciele polskiej herpetofauny. Na terenach podmokłych i nadrzecznych nie trudno jest spotkać żabę trawną czy ropuchę szarą, a w stawach zobaczyć różne gatunki żab zielonych. Przy odrobinie szczęścia spotkać można również traszkę zwyczajną lub grzebieniastą, kumaka nizinnego oraz rzekotkę drzewną. W miejscach suchych, nasłonecznionych zobaczyć można wygrzewające się jaszczurki (zwinki, żyworodne oraz padalce), a nawet żmiję zygzakowatą czy gniewosza plamistego.