Parki
krajobrazowe


Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy jest jednym z najmniejszych parków w Małopolsce, jednak zarówno pod względem krajobrazowym jak i kulturowym, posiada olbrzymi potencjał. Jego położenie, częściowo na terenie miasta Krakowa, częściowo w jego pobliżu, ułatwia poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych. Takie miejsca jak Las Wolski, Salwator czy Tyniec przyciągają niejednego turystę. Dla mieszkańców Krakowa Park ten jest miejscem weekendowych spacerów i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Unikalny krajobraz doliny Wisły, wapienne skałki, a także niezwykła wartość kulturowa terenów położonych w Krakowie oraz na zachód od niego, skłoniły do utworzenia na tym obszarze parku krajobrazowego. Wchodzi on w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddziału Krakowskiego. Rozciąga się pomiędzy Krakowem, Skawiną, a Czernichowem.
Nazwa Parku związana jest z położeniem w dwóch historycznych, podkrakowskich obszarach: Bielanach i Tyńcu. W tych też miejscach zlokalizowane są dwa klasztory: Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

Powierzchnia

6 415,50 ha

Data powołania

02.12.1981

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Krakowie