Odkrywcy Parków Krajobrazowych

To program edukacyjny mający na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi do zwiedzania i poznawania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów. Ma on zachęcić również młodych ludzi i ich rodziny do wyjścia z domu, kontaktu z naturą i aktywnego spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy oraz wzrost świadomości przyrodniczej uczestników programu.

Co należy zrobić by zostać odkrywcą?

Aby zostać Odkrywcą należy w pierwszej kolejności zasięgnąć trochę informacji i zaplanować wycieczki po terenie małopolskich parków krajobrazowych. Informacje dotyczące parków dostępne są na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz w publikacjach, miedzy innymi w mapach i przewodnikach, opracowywanych i wydawanych przez ZPKWM.
Planując wycieczki i miejsca do odwiedzenia należy wziąć pod uwagę miedzy innymi zagadnienia, do których odnoszą się karty pracy w Spacerowniku danego parku. Następnie należy zapakować do plecaka niezbędne akcesoria, w tym Spacerownik, coś do pisania i kolorowania, mapę parku, aparat fotograficzny itp. i wyruszyć w teren. Podczas wycieczki należy wypełniać Spacerownik zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi, tworząc własne, krótkie relacje z pobytu w wybranych miejscach. Po wypełnieniu Spacerownika danego parku krajobrazowego należy skontaktować się z nami w celu odbioru odznaki Odkrywcy danego parku krajobrazowego.

Gdzie znaleźć spacerowniki?

Spacerowniki poszczególnych parków krajobrazowych województwa małopolskiego dostępne są we wszystkich oddziałach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:

  • w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a
  • w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5
  • w Woli Kroguleckiej 82
  • w Centrum Edukacji Przyrodniczej, Jastrzębia 309 A

Spacerowniki poszczególnych parków krajobrazowych znajdziesz również u naszych partnerów. Wykaz naszych partnerów dostępny jest:

Gdzie odebrać odznakę?

Odznaki Odkrywców poszczególnych parków krajobrazowych województwa małopolskiego można odebrać we wszystkich trzech oddziałach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w oddziale w Krakowie, w Tarnowie oraz w Woli Kroguleckiej. W celu odbioru odznaki należy przyjść do jednego z ww. oddziałów i pokazać nam swój wypełniony Spacerownik.

Odkrywca małopolskich PK?

Aby zostać Odkrywcą Małopolskich Parków Krajobrazowych należy zebrać co najmniej 8 odznak Odkrywcy poszczególnych Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przyjść do jednego z trzech oddziałów ZPKWM i pokazać je nam wraz ze wszystkimi wypełnionymi Spacerowikami.