Odkryj na nowo swój krajobraz

Park Krajobrazowy to forma ochrony, której działanie porusza się po trudnej i wrażliwej materii. Dla jednych bowiem jest to ograniczenie, hamulec rozwoju gospodarczego, a dla innych narzędzie słabe, które nałożyłoby wyposażyć w mocniejsze zakazy i obostrzenia. Zrównoważony rozwój ma balansować te stany (przynajmniej w teorii). Jednak część z mieszkańców Lipnickiej Ziemi odczuwa i dotyka tego dualizmu. Pozostała część po prostu żyje w tym pięknym krajobrazie, szanując go, ale może czasami zapominając, że nie jest to wartość niezniszczalna.  Gdy długo mieszka się w danym miejscu, zdarza się, że to piękno powszednieje, a rozciągnięte w czasie zmiany krajobrazu są dla nas trudno zauważalne. Te wszystkie grupy – tak różnie patrzące na krajobraz i jego ochronę – mają w tym roku okazję wspólnie spojrzeć na to zagadnienie. Tą okazją jest Jubileusz Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Dlatego przygotowaliśmy szereg wydarzeń, które podkreślą ten jubileusz i jego wagę.
Zapraszamy do korzystania z wydarzeń edukacyjnych, które mamy nadzieję realizować
od miesięcy wiosennych, takich jak konkursy, spacery, prelekcje i spotkania eksperckie.