RADŁOWSKO-WIERZCHOSŁAWICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Położony jest na terenie części gmin: Borzęcin, Radłów, Szczurowa, Wierzchosławice, Wietrzychowice i Wojnicz.

Radłowsko – Wierzchosławicki OChK znajduje się w całości na terenach wiejskich, dlatego krajobraz to mozaika pól uprawnych, łąk oraz pastwisk. Jednak występują tu także lasy, stanowiące duże zwarte kompleksy. Nierzadko można natknąć się na śródleśne młaki, bagna i moczary. Tworzą one specyficzny mikroklimat. Przy odrobinie szczęścia można tu spotkać dużo przedstawicieli fauny, takich jak na przykład sarna, zając szarak, bażant czy kuropatwa. Obszar jest idealnym miejscem dla rowerzystów – jest tu wiele ścieżek rowerowych, jak też pieszych pieszych, a także grzybiarzy, ponieważ występuje tu wiele gatunków grzybów jadalnych. Ze względu na bardzo dużą liczbę zbiorników wodnych jest to też doskonałe miejsce dla wędkarzy.

Flora jest także bardzo bogata w tym terenie. Jest to ściśle związane z faktem, że na stosunkowo niewielkiej przestrzeni znajduje się bardzo dużo różnych siedlisk: leśnych, podmokłych, starorzeczy, stawów i pól. Roślinność tu występująca jest całkiem naturalna, dopasowana do siedlisk.

Do najbardziej interesujących roślin należy szafran spiski ( krokus) rosnący licznie na śródleśnych łąkach, czy rosiczka okrągłolistna (gatunek rośliny owadożernej), natomiast w zbiornikach wodnych występują grzybienie białe, grążel żółty oraz salwinia pływająca. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są w Polsce objęte ochroną prawną.

Ze względu na wyjątkowość tego Obszaru w 2001 r. został tu utworzony rezerwat przyrody “Lasy  Radłowskie”, gdzie znajduje się wiele wiekowych lip i dębów oraz grzyby rzadkie i chronione takie jak podgrzybek pasożytniczy oraz podgrzybek czerwonawy.

Radłowsko – Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem wartości estetycznych krajobrazu jak i użyteczności turystycznej. Wyróżnia się rozległymi starorzeczami, terasami a także wydmami z nanosów rzecznych. Charakterystyczny jest także układ domostw budowanych w ciągach dróg. Te dwa elementy ze sobą współgrają i dają przepiękny krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Powierzchnia

20 811,45 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie

Obszar ten jest także bardzo ciekawy pod względem archeologicznym. Znajduje się tu wiele śladów bytności ludzi z różnych okresów i różnych kultur. W Jadownikach Mokrych odnaleziono cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej, a na granicy wsi Wał Ruda znajduje się wał wydmowy, na którym stwierdzono pozostałości po okresie wpływów rzymskich.

Niewątpliwym atutem regionu są malownicze starorzecza Kisieliny połączone z mnogością zabytków tego terenu. W Radłowie znajduje się gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, tuż obok stoi przepiękna kapliczka Chrystusa Frasobliwego oraz zespół pałacowo-parkowy z murowanym dworem.

W Borzęcinie Górnym znajduje się trójnawowy kościółek z 1618 r. który został wybudowany na miejscu po kościele z 1364 r. Niedaleko znajdują się też domy w których mieszkał Wincenty Witos, z czego jeden to obecnie muzeum.

W Borzęcinie Dolnym z kolei znajduje się kościół z 1618 r spalony a następnie odbudowany w latach 1912-1917. Dwór w Dołędze prezentuje wewnątrz stare kaflowe i kamykowe piece, a otoczony jest parkiem na terenie którego znajduje się kapliczka. Podczas Powstania Styczniowego służył on walczącym.

Należy także odwiedzić Wał-Rudę gdzie znajduje się dom rodzinny bł. Karoliny Kózki.