POŁUDNIOWOMAŁOPOLSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Położony jest na terenie 7 powiatów i swoim zasięgiem obejmuje 47 gmin:

  • Powiat suski: Gmina Bystra-Sidzina oraz część Gminy Jordanów
  • Powiat myślenicki: Gmina Lubień
  • Powiat limanowski: część Gmin Niedźwiedź, Mszana Dolna, Limanowa, Laskowa, Dobra, Tymbark, Łukowica, Słopnice, Kamienica oraz Miast Mszana Dolna i Limanowa
  • Powiat nowotarski: Gmina Jabłonka, Czarny Dunajec, Szaflary, Nowy Targ oraz części Gmin Łapsze Niżne, Lipnica Wielka, Spytkowice, Raba Wyżna, Rabka, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica i Miasta Nowy Targ
  • Powiat tatrzański: Gmina Biały Dunajec oraz część Gmin Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska
  • Powiat gorlicki: Gmina Ropa, Uście Gorlickie oraz części Gmin Gorlice, Sękowa, Łużna
  • Powiat nowosądecki: Gmina Łososina Dolna oraz części Gmin Stary Sącz, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Chełmiec, Podegrodzie, Nawojowa, Łącko, Rytro, Piwniczna-Zdrój, Kamionka Wielka, Grybów, Łabowa, Krynica-Zdrój i Miasta Nowy Sącz

_ _ _ _ _

Strefy o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 Uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 27 kwietnia 2020 r. – plik shp do wykorzystania w programach GIS.

Rzeki o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 lit. a Uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 27 kwietnia 2020 r. – plik shp do wykorzystania w programach GIS. (Jest to warstwa przedstawiające cieki opracowane dla skali 1:50.000, w związku z tym nie odzwierciedla ona ich rzeczywistego przebiegu w terenie. Dane te służą tylko do zobrazowania, wokół których cieków, położonych na terenie Południowołampolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 10 m od brzegów).

Powierzchnia

364 480,09 ha

Data powołania

01.10.1997

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Woli Kroguleckiej