OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ZACHODNIEGO POGÓRZA WIŚNICKIEGO

Położony jest na terenie Gminy łapanów oraz części gmin: Trzciana, Żegocina, Bochnia i miasta Bochnia.

OChKZPW obejmuje głównie tereny wiejskie o zabudowie rozproszonej pomiędzy fragmentami rolno – leśnymi. Lasy stanowią tu duży udział, ale są pofragmentowane tworząc przepiękne mozaiki wzdłuż cieków wodnych oraz na zboczach i wierzchołkach wzniesień. Największy udział gatunkowy w drzewostanie stanowią buki, dęby, sosny i jodły. W runie zaś sporo jest żywokostów sercowatych, żywców gruczołowatych, wilczomleczy migdałolistnych, szałwi lepkich oraz żywokostów bulwiastych. Można tu też spotkać całą mnogość różnych grzybów, także tych jadalnych.

Duża różnorodność nisz ekologicznych o charakterze naturalnym sprzyja wielogatunkowości zwierząt, które można tu spotkać. Z łatwością podczas wycieczki można dostrzec dziki, jelenie europejskie, sarny, zające szaraki, krety, kuny leśne, muchołówki białoszyje, kwiczoły, jastrząbki, czy dziwonie.

Połączenie warunków nizinnych i górskich sprzyja dużemu zróżnicowaniu gatunkowemu zarówno roślin jak  i zwierząt. Wiele z nich jest pod ochroną, dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Często spotkać można płazy między innymi traszki grzebieniaste, zwyczajne i górskie, salamandry plamiste, rzekotki drzewne, ropuchy szare i zielone, kumaki nizinne i górskie. Również gady są tu widoczne: jaszczurki zwinki i żyworódki, padalce, zaskrońce i żmije zygzakowate.

Naturalnie występują tutaj także ryby takie jak np.: okonie, płocie, ukleje i szczupaki.

Ważne jest zadbanie o przyrodę i kulturę kształtującą ten krajobraz, aby następne pokolenie mogło poznać to piękno i je docenić.

Gminy położone w granicach Obszaru oferują wiele atrakcji zarówno przyrodniczych jak i kulturowych. Nieodłącznym elementem krajobrazu są liczne przydrożne krzyże, kapliczki, a także figury. Większość z nich wykonana jest z piaskowca, który naturalnie występuje w tym rejonie.

Powierzchnia

14 225,56 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie

Wiele atrakcji oferuje gmina Trzciana, której początki sięgają XIII w. Właśnie tam został wybudowany Klasztor Kanoników Regularnych od Pokuty. Znajduje się tam też skansen przedstawiający jak kiedyś wyglądało tu życie. Liczne cmentarze wojenne z kolei tworzą “Szlak Cmentarzy I Wojny Światowej”.

Pierwsze osady na terenie Gminy Łapanów zaczęły pojawia się już w  XIII w., a nazwa pochodzi od nazwiska pierwszych właścicieli miejscowości. Do najcenniejszych zabytków tej gminy należą: Kościół św. Bartłomieja w Łapanowie, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Sobolowie, kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawie. Poza obiektami sakralnymi warto zobaczyć Zamek w Wieruszycach oraz Zespół Dworsko-Pałacowy w Zbydniowie. Wokół wielu kościołów znajduje się sporo pomników przyrody w postaci starych dębów i lip.

_ _ _ _ _

Strefy o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 Uchwały nr X/110/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego – plik shp do wykorzystania w programach GIS.