OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYŻYNY MIECHOWSKIEJ

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej położony jest w powiecie miechowskim, na terenie Gmin: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów oraz na fragmencie Gminy Miechów.

Jest to teren bardzo wartościowy pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, a także kulturowym. Powołany został w celu ochrony walorów przyrodniczych, zwłaszcza roslinności tu występującej oraz zwierząt. W  gęsto zasiedlonym i zagospodarowanym krajobrazie rolniczym odgrywają one ważna rolę.

Na terenie OChK WM występuje wiele obiektów wartych zwiedzenia. Są to liczne dwory, zamki oraz zespoły pałacowo-parkowe. Dawne dwory zwiedzać można w Kozłowie i Januszowiczkach. Zespoły pałacowo-parkowe także zasługują na szczególna uwagę, zwłaszcza renesansowy zamek na Mirowie w Książu Wielkim, wokół którego rozciąga się obszerny park. Na zachód od Książa Wielkiego znajduje się pałac Hallerów w Mianocicach. szczyci się on bardzo urozmaiconą architekturą. Obecnie służy za DPS. W Rzędowicach znajduje się dawny dwór wiejski należący niegdyś do Zdziechowskich.

To również na tych terenach odbyła się ważna dla wszystkich Polaków bitwa- bitwa pod Racławicami. Na cześć tego wiekopomnego wydarzenia został usypany Kopiec.

Obszar OChK Wyżyny Miechowskiej to teren niezwykle cenny ze względu na przyrodę i krajobraz. Razem tworzą przepiękny krajobraz naturalny przeplatany zagospodarowaniem wiejskim. Bardzo charakterystyczną rzeczą dla tych rejonów jest występowanie wielu źródeł w Kamieńczycach czy Sławicach Szlacheckich.

Wiele tu także rezerwatów chroniących resztki przyrody pierwotnej. Drzewostany wielogatunkowe z runem ciepłolubnym i wieloma gatunkami chronionymi (lilia złotogłów, wawrzynek wielczełyko, pełnik europejski czy liczne storczyki) stanowią tu piękne zbiorowiska roślinne objęte ochroną. Oprócz nich występują tu, na terenach otwartych i bezleśnych, stromych zboczach i wąwozach  liczne zbiorowiska sucho i ciepłolubne. Między innymi miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, macierzanka, głowienka wielkokwiatowa czy len złocisty. W lipcu obserwować można także dziewanny, szałwie, oman wąskolistny i goździki. Na terenie jednego z rezerwatów znajduje się także jedno z czterech w Polsce stanowisk dziewięćsiła popłocholistnego.

Z krzewów spotkamy głoga jednoszyjkowego, derenia świdwę, kaliny oraz trzmieliny.

Różnorodność roślinna powoduje ogromną różńorodność wśród mieszkańców tych terenów. Bardzo liczna grupą są owady a wśród nich motyle paź królowej, rusałki, kraśnik sześcioplamek oraz zmrocznik wilkomleczek.

Powierzchnia

57 010,10 ha

Data powołania

01.01.1995

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Krakowie
Pole zboża z makami

Siedliska związane z wodą zamieszkują płazy. Kumak nizinny, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, trzy gatunki ropuch oraz mnogość żab współmieszkają ze sobą. Gady takie jak jaszczurki, zaskrońce i żmije wolą tereny suchsze, bardziej nasłonecznione. Z góry przyglądają się im liczne ptaki: czaple białe, orły przednie, bociany czarne, kobuzy, płomykówki i puszczyki. Usłyszeć można także dzięcioły: średniego i dużego. Zimorodki, dudki  oraz potrzeszcze przelatują nad polami, zadrzewieniami i wodami szukając pożywienia.

Większe zwierzęta także mają tu swój dom. Dziki, sarny , borsuki, lisy, kuny, łasice i gronostaje przemykają unikając czujnego wzroku człowieka. Po zmroku swoje żery zaczynają nietoperze i bobry.

OChK ten jest w dużym stopniu użytkowany rolniczo. Jego obszary to w największym stopniu pola, łąki i pastwiska. Ponieważ teren ten to głównie zagospodarowanie wiejskie znajduje się tu wiele obiektów sakralnych. Warto zwrócić uwagę na zabytkowy XVI wieczny kościół znajdujący się na obrzeżach Miechowa w dawnej wsi Siedliska oraz murowany kościół w Sławicach Szlacheckich. Drewniany kościół znajduje się zaś w Przesławicach, została on przeniesiony z Gołczy w 1974 r. Charsznica również posiada wartościowe historycznie i sakralnie obiekty: Kościół w Uniejowie, kościół w Tczycy. W Książu wielkim Kościół św. Ducha i klasztor poaugustiański. Pozostałe kościoły w Książu Małym, Słaboszowie, Kalinie Wielkiej oraz w Racławicach także warto odwiedzić.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej jest obszarem wartym poznania, nie tylko ze względu na bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe, ale także na niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe.

_ _ _ _ _

Strefy o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 Uchwały nr XVII/230/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej – plik shp do wykorzystania w programach GIS.