OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WSCHODNIEGO POGÓRZA WIŚNICKIEGO

Położony jest na terenie gminy Gnojnik oraz części gmin: Bochnia, Brzesko, Czchów, Dębno, Iwkowa, Rzezawa, Wojnicz, Zakliczyn.

OChKWPW w większości obejmuje tereny wiejskie, więc dominuje tu krajobraz rolno – leśny. Zabudowa na tym obszarze jest mocno rozproszona. Podobnie jest z lasami, które nie tworzą zwartych kompleksów, lecz  ciągną się głównie fragmentami wzdłuż cieków wodnych, porastają zbocza wzniesień oraz ich wierzchołki. Najczęściej występują tu buk, dąb szypułkowy, sosna i jodła. W runie zaś ujrzeć można żywce gruczołowate, żywokosty sercowate, wilczomlecze migdałolistne, szałwie lepką i żywokosty bulwiaste. Jesienią spotkać można borowiki, koźlarze, podgrzybki, maślaki i opieńki.

Ze zwierząt tu mieszkających można zaobserwować jelenie europejskie, sarny, zające szaraki, krety, kuny leśne, muchołówki białoszyje, kwiczoły, jarząbki, dziwonie oraz wiele innych ciekawych gatunków.

Teren ten jest także obfity w atrakcyjne ścieżki rowerowe.

Połączenie warunków nizinno-górzystych sprzyja występowaniu rozległemu spektrum roślin oraz zwierząt dlatego też charakteryzuje się bardzo dużą bioróżnorodnością. Wśród nich wiele objętych jest ochroną.

Do nierzadkich spotkanych podczas spacerów zwierząt należą między innymi gady takie jak jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodne, padalce, zaskrońce, żmije zygzakowate. Można także natknąć się na płazy, których jest tu bardzo dużo z powodu dużej liczby siedlisk związanych z wodami. Traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, traszka górska, salamandra plamista, rzekotka drzewna, ropucha szara, ropucha zielona, kumak górski i kumak nizinny są łatwe do zauważenia podczas wycieczki. Wszystkie gatunki płazów i gadów występujących w Polsce są objęte ochroną gatunkową o czym nie należy zapominać podczas odwiedzania tych terenów.

Również rzeki i potoki obfitują w gatunki. Dom swój tu mają okonie, płocie, ukleje, szczupaki, zaś w wodach stojących leszcze, sandacze, sumy, krąpy i liny. W szybkich nurtach mieszkają brzana, kleń, brzanka, świnka, jelec oraz węgorz i certa.

Przepiękny krajobraz Pogórza Wiśnickiego zachęca do odpoczynku wśród przyrody oraz dbania o niego, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. Istotnym jest, żeby korzystać z tego co posiadamy w sposób racjonalny i zrównoważony. Chronić nie tylko przyrodę ożywioną ale także tą nieożywioną oraz sam krajobraz.

Powierzchnia

29 942,23 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie

Bogatą historią i mnogością zabytków charakteryzuje się Gmina Czchów. Najważniejsze z nich to Rynek w Czchowie z zachowanym do tej pory układem zabudowań z czasów średniowiecznych, gotycki kościół pw. Narodzenia NMP i Baszta, w której znajduje się muzeum. Nad brzegiem Dunajca wznosi się zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce. Inne ciekawe obiekty w tej gminie to przede wszystkim kościoły: Przemienienia Pańskiego w Jurkowie, św. Mikołaja w Tymowej, tu też zobaczyć można zabytkowy spichlerz. Warta obejrzenia jest także zapora na Dunajcu.

Gmina Gnojnik położona jest w dolinie rzeki Uszwica, a jej historia sięga XII wieku. W związku z tym znajduje się tu wiele zabytkowych obiektów, takich jak np. Kościół św. Marcina oraz ogromny park poddworski wzorowany na ogrodach angielskich. Również warty szczególnej uwagi jest modrzewiowy kościółek p.w. św Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej. W Uszwi znajduje się kolejny kościół Św. Floriana.

Gmina Dębno również poszczycić się może zabytkami. Pierwszy i najważniejszy z nich to późnogotycki Zamek w Dębnie wybudowany w latach 1470-1480.

Gmina Iwkowa wyróżnia się wyjątkowym ukształtowaniem terenu i bogatą historią. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą już z ok. 4000-1700 p.n.e. Z ważniejszych zabytków zobaczyć tu można kościółek p.w. Nawiedzenia NMP na starym cmentarzu w Iwkowej, pustelnię św. Urbana  na Stoku Bukowca, Źródełko Powstańców w 1863 r, stare cmentarze w Iwkowej i Wojakowej. Warto zwiedzić Muzeum Parafialne w Iwkowej oraz skansen.

Oprócz typowych zabytków bardzo dużo się dzieje pod względem kulturalnym, odbywają się tu liczne festiwale, turnieje rycerskie, dożynki czy koncerty.