OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO

Położony jest w gminie Pleśna oraz na części gmin: Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn. Niewielka część Obszaru leży w województwie Podkarpackim.

Łagodne Pogórzańskie wzgórza są idealnym miejscem aby móc się zrelaksować podziwiając przepiękny rolniczo – leśny krajobraz. Miłośnicy leśnych przygód na pewno znajdą tu coś dla siebie. Bory i lasy obfitują w grzyby (borowiki szlachetne, podgrzybki) i owoce, a także całą gamę roślin zielnych takich jak żywiec gruczołowaty czy zawilec gajowy. W drzewostanie zaś wyróżnić można buki, jodły, świerki i sosny.

Ze zwierząt podziwiać można sarny, jelenie, dziki oraz trochę mniejsze takie jak wiewiórki, norki europejskie, popielice i orzesznice. Wiele jest też ptaków, które radośnie śpiewając umilają pobyt na tym terenie.

OChKPC spełnia rolę otuliny dla Ciężkowicko -Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, co nie zmienia faktu, że i na tym terenie występuje dużo ciekawych roślin, zwierząt i obiektów.

Na terenach gdzie występuje woda spotkać można łęgi olszowe, jesionowe, wierzbowe i topolowe. Wzgórza głównie porośnięte sa przez grądy, buczyny czy jedliny. Występuje tu wiele roślin rzadkich, niejednokrotnie chronionych, takich jak podrzeń żebrowiec, widłak wroniec, widłak goździsty, kłokoczka południowa, lilia złotogłów, czy bardzo rzadki bluszcz kwitnący.

Przez zachodnią część Obszaru przepływa rzeka Dunajec, która to stanowi siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Najważniejsze z nich to łososie szlachetne, głowacze białopłetwe, bolenie i brzanki. W związku z tym, że miejsce to jest wyjątkowe zostało również objęte ochroną jako Obszar Natura 2000. W pobliżu płytszych zbiorników wodnych spotkać można liczne płazy: żaby, ropuchy, traszki, kumaki i rzekotki, a także gady takie jak zaskroniec. Na nieco suchszych terenach napotkać można żmije zygzakowate, jaszczurki zwinki i żyworodne oraz padalce.

Na terenie Obszaru można prowadzić normalną gospodarkę rolną, leśną oraz rybacką w taki sposób aby nie kolidowało to celami ochrony obszaru. Działalność ludzi niejednokrotnie wzbogaca teren o elementy kulturowe. W związku z tym zachowało się na tym terenie dużo różnych obiektów kulturowych, sakralnych: kościołów, kapliczek, wiejskiej zabudowy.

Powierzchnia

50 963,68 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział Tarnów

Najstarsze ślady bytowania ludzi na tym terenie wskazują na okres mezolitu i neolitu. Jednak jego intensywny rozwój nastąpił dopiero w okresie średniowiecza. W X wieku pojawiły się wzmianki o Tuchowie, w którym do dziś zobaczyć można wiele zabytków, między innymi późnobarokowy kościół p.w. św. Jakuba, kościół klasztorny redemptorystów z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. W Siemiechowie znajduje się kościół p.w. Matki Boskiej Gromnicznej i Wniebowstąpienia Pana Jezusa, który także warto zobaczyć. W Ołpinach z kolei znajduje się Klasztor Zgromadzenia SS Dominikanek z 1897 r. Jest też ceglana Stara Synagoga z XIX w. Na terenie całego OChK znajdują się liczne cmentarze wojenne, pomniki i kurhany, związane z linią frontu z lat 1914-1915. W Pleśnej interesującym obiektem jest kościół parafialny z 1930 r. z zabytkowymi obrazami.

Kultywowanie ludowych tradycji jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego ciągle żywe. Działają tu i tworzą lokalni artyści (malarze, rzeźbiarze, muzycy). Nie brakuje tu także regionalnych wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział mieszkańcy oraz liczni goście. Na szczególna uwagę zasługują odbywające się w sierpniu w poszczególnych gminach dożynki.