OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY WISŁY

Położony jest na terenie części gmin: Szczurowa, Wietrzychowice, Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów i Szczucin.

Jak nazwa wskazuje Obszar ten obejmuje meandrującą rzekę Wisłę wraz z jej dopływami i odnogami oraz fragmentami brzegów ograniczonymi wałami przeciwpowodziowymi.

Zakola Wisły często pełne są naniesionych przez rzekę żwirów i piasków tworząc plaże. Można na nich odpoczywać oraz spacerować po nich wzdłuż Wisły lub wybrać się na przejażdżkę rowerową wzdłuż wałów. Teren jest równy, więc bez problemu można podziwiać piękno “królowej polskich rzek”.

Na brzegach rzeki spotkać można łąki porośnięte roślinnością zielną taką jak dziurawiec zwyczajny, mięta, krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna. Niektóre z nich stanowią pożywienie dla zwierząt gospodarskich, a miejsca nimi porośnięte traktowane sa jako nadbrzeżne pastwiska. Różnokolorowe kwiaty kielisznika zaroślowego, maka polnego, lucerny, wyki płotowej i żmijowca zwyczajnego powodują kolejne miłe doznania wzrokowe. Krzewiaste zarośla tworzy tu głównie wierzba wiciowa, wiklina i trójpręcikowa. Czasem spotkać można także jesiony, olsze szare oraz dęby szypułkowe, a nawet jabłonie, tarniny i jeżyny.

Odwiedzając te tereny nie sposób nie zauważyć obecności ptaków gniazdujących i żerujących nad wodą. Można także przy odrobinie szczęścia zaobserwować sarny i zające, a także bobry.

Na terenie OChKDW występuje wiele elementów przyrody nieożywionej, których istnienie związane jest z doliną nieuregulowanej rzeki, a takie to coraz większa rzadkość.Występują tu łachy i wyspy piaszczyste, niejednokrotnie porośnięte roślinnością pionierską, skarpy nadbrzeżne, wydmy, żwirowiska, starorzecza i rozlewiska. Teren nadwodny sprzyja występowaniu i gniazdowaniu wielu ptaków takich jak jaksółki brzegówki i zimorodki. Tereny wodno-błotne są idealne do występowania gadów: padalców, jaszczurek zwinek i żyworodnych, zaskrońców zwyczajnych oraz żmij zygzakowatych, a także płazów takich jak traszki grzebieniaste i zwyczajne, kumaki nizinne, rzekotki drzewne oraz ropuchy szare i zielone.

Powierzchnia

3 045,94 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie

Rzeka stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki wodnej – kajakarstwa, rowerów wodnych, pływania łodziami wodnymi i wiosłowymi oraz skuterami. Można także wykorzystywać rzekę w spokojniejszy sposób i z pasją oddać się wędkarstwu, ponieważ występuje tu dużo gatunków ryb między innymi leszcz, kleń, karp czy szczupak.

OChKDW ze względu na swoją specyfikę nie posiada zbyt wielu zabytkowych obiektów. Jednak występuje tu dużo obiektów kulturowych, związanych z grupą etniczną Krakowiaków Wschodnich charakteryzujących się specyficzną zabudową. Budynki mieszkalne często są barwione, co nadaje im wyjątkowości. Cennym elementem tej kultury jest malarstwo ścienne, malowane makaty, szkło, ceramika, wyroby z drewna, obrusy, tkaniny na suknie.Ważnym elementem jest także haft, który występuje na strojach ludowych tej społeczności. Niezwykle ważnym elementem tutejszej architektury są płoty wiklinowe. Stały się one pewnym symbolem Krakowiaków Wschodnich.

_ _ _ _ _

Strefy o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 Uchwały nr XII/142/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły – plik shp do wykorzystania w programach GIS.