KOSZYCKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Położony jest na terenie Gminy Koszyce w powiecie proszowickim.

Koszycki Obszar chronionego Krajobrazu to teren bardzo wartościowy pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, a także kulturowym. Powołany został w celu ochrony walorów przyrodniczo-ekologicznych dolin rzek: Szreniawy, Nidzicy i Wisły. W  gęsto zasiedlonym i zagospodarowanym krajobrazie rolniczym odgrywają one ważna rolę korytarzy ekologicznych.

Jest to również dobre miejsce do aktywnego odpoczynku. Zwiedzać tu można między innymi zabytkowe założenie parkowe w Koszycach, dwór wraz z parkiem we Włostowicach oraz park w Rachwałowicach. Kolejną atrakcją tego terenu jest Muzeum Ziemi Koszyckiej. W Łapszowie, Przemkowie, Siedliskach i Skałce znaleźć można stanowiska archeologiczne takie jak kurhany oraz w Witowie inne oznaki pierwotnego osadnictwa na tych terenach czyli grodzisko i osada obronna. Nad Rzeką Szreniawą napędzane siłą natury stare młyny powoli zapominają o czasach swej świetności.

Koszycki OChK mimo iż zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię jest wyjątkowo bogaty przyrodniczo. Runo nielicznych w tym obszarze drzewostanów obfituje w rzadkie i chronione gatunki takie jak na przykład wawrzynek wielczełyko, gruszyczka okrągłolistna czy widłak goździsty. Doliny rzeczne porastają gatunki wilgociolubne oraz zarastające żyzne tereny. Wśród drzew królują olsze i topole, zaś w samej wodzie pałki wodne, trzciny pospolite. Rośliny nabrzeżne to między innymi niecierpki gruczołowate i krwawnice pospolite, zaś runo stanowią podagryczniki czy bluszczyki kurdybanki.

Na pozostałościach porolnych widoczne są różnobarwne rośliny polne, niektóre niezwykle rzadkie i zagrożone wyginięciem, takie jak na przykład miłek letni, włóczydło polne, czechrzyca grzebieniowa oraz te bardziej pospolite: goździki, jaskry, chabry czy maki. Wśród pól widać też miejsca, gdzie kiedyś przebiegały miedze, porośnięte sa one zadrzewieniami wierzbowymi, topolowymi czy jesionowymi.

Doliny rzeczne oraz tereny sąsiadujące są mieszkaniem dla wielu gatunków zarówno kręgowców jak i bezkręgowców. Najwięcej tu ślimaków i owadów ale również teren ten tętni życiem płazów i ptaków. Żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna a nawet traszka zwyczajna są bezpośrednio związane ze środowiskiem wodnym. Na brzegu spotkamy zaś przeróżne jaszczurki czy zaskrońce. Po niebie latają łozówki, piecuszki, remizy czy kwiczoły oraz drapieżnicy tacy jak myszołów, pustułka czy jastrząb. Szuwary zamieszkują bażanty, kuropatwy, łyski i kaczki krzyżówki.

Na terenach porolnych znajdziemy wiele różnych gryzoni i innych zwierząt polnych. Mysz polna, nornica ruda, zajęczaki występują tu razem z sarnami czy dzikami. Wszystko to obserwują z góry czajki i świergotki.

Koszycki OChK jest terenem typowo wiejskim. Żyzne, urodzajne gleby spowodowały, że już przed wiekami tereny te były gospodarowane. W związku z tym występuje tu bardzo dużo obiektów sakralnych, niektóre z nich warte sa wyjątkowej uwagi. Mowa tu o kościele w Książnicach Wielkich, gdzie sam Wit Stworz swym pędzlem przyozdabiał wnętrza oraz zabytkowych kościołach w Witowie i Przemykowie. W Rachwałowicach znajduje się ostatni w tym rejonie kościół zbudowany wyłącznie z drewna.

W Rachwałowicach i włostowicach znajdują się również zabytkowe cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej i w Koszycach pomniki i mogiły z czasów II wś.

Dzięki takiemu zróżnicowaniu przyrodniczemu oraz ukształtowaniu terenu tutejsze tereny są piękne i wyjątkowe, dlatego warto je chronić, aby pozostały tak “sielankowe” jak sa obecnie.

Powierzchnia

6 606,00 ha

Data powołania

01.01.1995

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Krakowie