JASTRZĄBSKO-ŻDŻARSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Położony jest w części gmin Lisia Góra, Radgoszcz, Skrzyszów oraz Tarnów.

Krajobraz J-ŻOChK charakteryzuje się wiejską zabudową, rozproszoną w terenie. Najcenniejszymi obiektami na tym terenie są zbiorowiska leśne, których na tym obszarze jest bardzo dużo. W wielu przypadkach mają one charakter starej, naturalnej puszczy. Dominują tu sosny zwyczajne i dęby szypułkowe ale zauważyć można także brzozy, olchy, graby i gdzieniegdzie modrzewie. Zgodność drzewostanów z siedliskami powoduje, że lasy tworzą spore kompleksy tylko gdzieniegdzie poprzecinane przez łąki, bagna i moczary. Poza przyrodą ożywioną dojrzeć można również fragmenty nieożywione, np. “Czarcie Uroczysko” w Pogórskiej Woli. Na terenie tym znajduje się “Diabelski Kamień” ( stąd nazwa uroczyska). Głaz ten został przyniesiony tu przez lodowiec ok. 120 tys. lat temu i jest to jeden z niewielu głazów narzutowych z epoki lodowcowej w Małopolsce.

Bardzo częste na tym terenie są też śródpolne zadrzewienia z ogłowionych wierzb, co jest charakterystyczne dla obrazu polskiej wsi.

Teren ten jest płaski, więc sprzyja to wycieczkom pieszym oraz jeździe po wyznaczonych szlakach konnych.

Liczne tereny wodno-błotne są idealnymi warunkami dla płazów tj. żaby czy ropuchy. Podczas spaceru natknąć się można na jaszczurki oraz zwierzęta większe, jeże, sarny, zające szaraki, wiewiórki, a nocą nawet nietoperze, takie jak nocki duże. Ptaki również nie dają o sobie zapomnieć. Sikorki, kosy, skowronki, dzięcioły wydają przeróżne odgłosy.

Na terenie Obszaru można prowadzić normalną gospodarkę rolną, leśną oraz rybacką w taki sposób aby nie kolidowało to z celami ochrony obszaru. Działalność ludzi niejednokrotnie wzbogaca teren o elementy kulturowe. W związku z tym zachowało się na tym terenie dużo różnych obiektów kulturowych, sakralnych: kościołów, kapliczek, wiejskiej zabudowy.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowy kościół Św. Józefa w Pogórskiej Woli. Niegdyś był on kaplicą św. Mikołaja we wsi Mikołaja i Józefa Siedleckich. W 1932 roku został przeniesiony na balach do Pogórskiej Woli.

Również ciekawym obiektem w Pogórskiej Woli jest pamiątkowy pomnik “Na Sztorcowej Górze” poświęcony ofiarom II wojny światowej.

Kolejnym ciekawym miejscem na terenie tej miejscowości jest cmentarz parafialny. Jest tam kwatera poświęcona poległym podczas I wojny światowej.

W Lisiej Górze zaś zobaczyć można zabytkowy kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

_ _ _ _ _

Strefy o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 7 lit. a Uchwały nr XVIII/248/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie Jastrząbsko – Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – plik shp do wykorzystania w programach GIS.

Powierzchnia

8 970,96 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie