BRATUCICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar położony jest na terenie części gmin: Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Rzezawa i Szczurowa.

Głównym walorem tego terenu są spore kompleksy leśne, stanowiące najcenniejszy składnik szaty roślinnej obszaru. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są sosna i dąb, ale nie brakuje tu też świerka, modrzewia, olchy, brzozy, grabu czy jesionu. W lasach znajdziemy młaki i mokradła stanowiące część torfowisk niskich.

Duża różnorodność gatunkowa zwierząt i roślin związana jest z wieloma rodzajami siedlisk na jakich one mogą występować. Sąsiaduje tu ze sobą wiele terenów suchych, mokrych, otwartych, zalesionych.

Niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą jest naturalnie występujący na tych terenach  szafran spiski. Jest też cała gama gatunków chronionych: długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna, grążel żółty czy grzybienie białe.

Liczne stawy rybne są doskonałym siedliskiem dla gatunków wodnych i wodnobłotnych: perkozów, perkozków rdzawoszyich, zauszników czy łabędzi niemych oraz kaczek krzyżówek.

Powierzchnia

16 955,13 ha

Data powołania

28.08.1996

Uchwały

Uchwały

ODDZIAŁ NADZORUJĄCY
Oddział w Tarnowie

Występują tu nietoperze takie jak: gacek szary i wielkouchy, nocek duży, mroczek późny oraz inne owadożerne ssaki ( jeż, kret, ryjówka). Nierzadkie są też wydry i gronostaje.

Na terenie BOChK, stwierdzono ślady występowania ludzi już około  900 roku p.n.e. W okolicach Przybyłowa odnaleziono siekierkę  brązu z właśnie tego okresu. Zobaczyć tu też można wiele budowli o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz sakralnym, m. in. murowany gotycki kościół w Szczepanowie wraz z fragmentami muru ogrodzenia cmentarza parafialnego.

Wartym zwiedzenia obiektem jest zespół kościoła parafialnego w Szczurowej, natomiast w Strzelcach Wielkich znajduje się stary kościół z dzwonnicą oraz dwór niegdyś należący do rodu Ossolińskich. Wieś Mokrzyska kojarzona jest ze starą drewnianą zabudową, którą podziwiać można do dziś. Do odwiedzania tego terenu zachęca również mnogość cmentarzy z czasów I wojny światowej, przydrożnych krzyży, figur i kapliczek.

W koronach drzew gniazdują myszołowy i jastrzębie. Ptaki śpiewające skowronek polny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dzierzba gąsiorek urozmaicają spacer po lesie.

Na terenach leśnych bagiennych występują liczne płazy i gady, a wśród nich traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropuchy szara i zielona, a także  zwinka, żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są w Polsce pod ochroną.