STRUKTURA ZPKWM

Struktura organizacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego opisana została w Regulaminie organizacyjnym. Regulamin określa podział na komórki organizacyjne, oraz zakres zadań poszczególnych komórek