STRUKTURA ZPKWM

Struktura organizacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego opisana została w Regulaminie organizacyjnym, który jest zatwierdzany przez Zarząd Województwa. Regulamin określa podział na komórki organizacyjne, oraz zakres zadań poszczególnych komórek