ODDZIAŁY

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Oddział w Krakowie obejmuje sześć parków położonych na zachód i północ od Krakowa, funkcjonujących dawniej jako Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Są to:

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,
 • Dłubniański Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,
 • Rudniański Park Krajobrazowy,
 • Tenczyński Park Krajobrazowy.

Łączna ich powierzchnia wynosi 70 375 ha.

Oddział w Krakowie sprawuje nadzór nad dwoma Obszarami Chronionego Krajobrazu, są to:

 • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Vetulaniego 1A

31-227 Kraków

tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21

e-mail: krakow@zpkwm.pl

ODDZIAŁ WOLA KROGULECKA

Oddział w Woli Kroguleckiej obejmuje dwa górskie parki krajobrazowe położone na południu województwa.

Są to:

 • Popradzki Park Krajobrazowy utworzony w 1987 r. o powierzchni 54 392,7 ha
 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego zajmuje obszar 25 589,4 ha. Po reformie administracyjnej w 1999 r. część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (9 049,4 ha) znalazła się w województwie małopolskim.

Oddział w Woli Kroguleckiej sprawuje nadzór nad Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który zajmuje największą powierzchnię pośród OCHK małopolski.

ODDZIAŁ W WOLI KROGULECKIEJ

Wola Krogulecka 82

33-342 Barcice

tel. 18 446 09 00

e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

Oddział w Tarnowie obejmuje trzy parki krajobrazowe położone na południe i zachód od Tarnowa funkcjonujące dawniej jako Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Są to:

 • Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy utworzony w 1995 r.
 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki utworzony w 1995 r.
 • Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1997 r.

Łączna ich powierzchnia wynosi 45 452,27 ha.

Ponadto na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi.

Na terenie Parków znajdują się rezerwaty przyrody z których najbardziej znanym jest „Skamieniałe Miasto”.

Oddział w Tarnowie sprawuje nadzór nad  siedmioma Obszarami Chronionego Krajobrazu, są to:

 • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • Jastrząbsko – Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,
 • Radłowsko – Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu.

ODDZIAŁ W TARNOWIE

ul. Ostrogskich 5

33 – 100 Tarnów

tel. 14 627 42 72, 14 656 44 72

e-mail: tarnow@zpkwm.pl