Wykonanie zagospodarowania edukacyjnego Rezerwatu Przyrody “Dolina Racławki” oraz Ścieżki Ornitologicznej w Kamieniu

W bieżącym roku, podjęto zadanie odnowy i uaktualnienia tablic edukacyjnych na dwóch ścieżkach edukacyjnych w największym rezerwacie przyrody w Małopolsce – w Rezerwacie przyrody Dolina Racławki, położonym w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie oraz na ścieżce ornitologicznej w miejscowości Kamień, w Rudniańskim Parku Krajobrazowym.

Celem tegorocznego projektu było wykonanie i montaż 19 tablic edukacyjnych, wymiana jednej grafiki na istniejącej tablicy na niebieskiej i żółtej ścieżce edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody Dolina Racławki oraz wykonanie i montaż 5 tablic edukacyjnych na ścieżce ornitologicznej w Kamieniu (efekt rzeczowy zadania). Ogólnym zaś celem jest prowadzenie ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Działanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 55 708  zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 27 854 zł

Tablica edukacyjna na ścieżce dydaktycznej obok czerwona tablica z napisem "Rezerwat Przyrody Dolina Racławki"
Tablica edukacyjna na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Racławki
Tablica edukacyjna przedstawiająca ptaki. W tle rzeka.
Tablica edukacyjna przedstawiająca różne gatunki ptaków. W tle widoczna rzeka.
Baner dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie