Raj w Dolinie Racławki

W Rezerwacie przyrody Dolina Racławki realizujemy projekt pt.: “Raj w Dolinie Racławki”. Celem naszych działań jest promocja cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Racławki oraz jej udostępnienie turystyczne w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane zagospodarowanie ma zwiększyć atrakcyjność i zakres turystycznego wykorzystania Doliny. Nadrzędnym celem jest również edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Zaplanowane prace polegają na stworzeniu punktów wypoczynkowo-edukacyjnych dla turystów oraz budowie kładki przechodzącej przez potok i dodatkowo pełniącej funkcję pomostu obserwacyjnego. Zajmiemy się również uporządkowaniem doliny oraz samego potoku, rewitalizacją ścieżki edukacyjnej i odnowieniem tablic edukacyjnych. Nasze działania przewidują ponadto bieżącą edukację ekologiczną lokalnego społeczeństwa i turystów.

Już w lecie prawdopodobnie zobaczycie efekty naszych działań  :).

Dolina Racławki

Projekt finansowany jest z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu: 100 000 zł.

BOWM Logo