Raj w Dolinie Racławki

W rezerwacie przyrody Dolina Racławki realizujemy projekt pt.: “Raj w Dolinie Racławki”. Jest on realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Celem naszych działań jest promocja cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Racławki oraz jej udostępnienie turystyczne w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane zagospodarowanie ma zwiększyć atrakcyjność i zakres turystycznego wykorzystania Doliny. Nadrzędnym celem jest również edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Na projekt składa się rewitalizacja ścieżki biegnącej przez dolinę poprzez:

 • wykonanie (odnowienie) tablic edukacyjnych,
 • wykonanie miejsc postoju dla turystów z ławkami,
 • wykonanie wiaty turystyczno-edukacyjnej na początku ścieżki (miejscowość Dubie),
 • wykonanie wiaty turystyczno-edukacyjnej w północnej części doliny (miejscowość Paczółtowice),
 • wykonanie pomostu nad potokiem Racławka w północnej części doliny (miejscowość Paczółtowice).

W ramach projektu do tej pory:

 • wykonano i skonsultowano zakres projektu,
 • wykonano koncepcje wstępną,
 • wykonano projekty zagospodarowania turystycznego,
 • uzyskano opinie w sprawie możliwości realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania turystycznego,
 • uzyskano pozwolenie na realizację zagospodarowania od właściciela terenu – Lasy Państwowe (umowa dzierżawy),
 • przygotowano dokumentację i uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla wykonania pomostu (kładki).

Aktualnie dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia budowlanego. Po jego otrzymaniu zostanie rozpisany przetarg publiczny na realizację zdania.

Dolina Racławki

Projekt finansowany jest z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu: 100 000 zł.

BOWM Logo