Program ochrony krokusów, przebiśniegów i innych roślin łąkowych w Beskidzie Małym

Celem było wykonanie wykaszania i usunięcie krzewów oraz podrostów drzew na wyznaczonych działkach w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Wykoszenia te miały na celu zatrzymanie postępującej sukcesji i zachowanie bioróżnorodności gatunkowej roślin. Działania z zakresu ochrony czynnej poprzez odkrzaczanie i wykaszanie pozwolą ograniczyć istniejące zagrożone najcenniejsze elementy ekosystemów oraz powiększy areał siedlisk w miejscu występowania gatunków objętych ochroną. Prace zostały wykonane w dniach 5-29.10.2020 r.