Pomysł na przyrodniczą wycieczkę po parku krajobrazowym

Celem wydania Przewodników po ścieżkach edukacyjnych oraz Pomysłów na wycieczkę po parkach krajobrazowych  było dostarczenie  fachowej, ciekawej wiedzy o  przyrodzie, historii i kulturze tego regionu oraz ułatwienie społeczeństwu poznania tych cennych przyrodniczo terenów, poprzez przygotowanie gotowych propozycji wycieczek po małopolskich parkach krajobrazowych oraz szerokich opisów ścieżek, po których można wędrować poznając coraz dokładniej. Poznawanie  świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych przez bezpośredni kontakt z przyrodą, a w oparciu o nasze wydawnictwa przyczyni się na pewno do poszerzenia wiedzy ale i poczucia radości przebywania na łonie natury.

W ramach projektu powstało 5  przewodników i dodrukowano 16 Pomysłów na wycieczkę: