PARKI KRAJOBRAZOWE NA TAK – EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH MAŁOPOLSKI

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz czynna ochrona siedlisk na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania:

  • inwentaryzacja wybranych siedlisk popielicowatych, płazów i gadów, a także siedlisk naskalnych,
  • czynna ochronna ww. wytypowanych siedlisk,
  • wydanie publikacji popularno-naukowych,
  • organizacja konferencji naukowej,
  • wykonanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
  • zakup sprzętu niezbędnego do kontroli nad inwentaryzacją i działaniami ochronnymi.