OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DLA TRZECH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH: BIELAŃSKO-TYNIECKIEGO, DOLINKI KRAKOWSKIE I ORLICH GNIAZD WRAZ Z URUCHOMIENIEM PUBLICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności małopolskich parków krajobrazowych poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zachęcanie do dbania o otaczającą ich przyrodę poprzez działania edukacyjno – informacyjne za pomocą publicznego systemu informacji przestrzennej (Geoportal).

W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania:

  • Opracowanie projektu planów ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych:
  • – Bielańsko-Tynieckiego PK
  • – PK „Dolinki Krakowskie”
  • – PK Orlich Gniazd,
  • Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu edukacyjno-informacyjnego ZPKWM