Ogrody przyjazne naturze

Przedsięwzięcie ma tworzyć miejsca/obszary przyjazne dzikim zapylaczom i innym grupom organizmów, charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością. Sprawczy udział małego człowieka w tym projekcie ma budować na następne lata potencjał i uwrażliwienie na potrzeby natury we współistnieniu z człowiekiem. Chcemy zorganizować 10 stoisk edukacyjnych w okresie lipiec-sierpień. Stoiska będą dostępne w sobotę lub niedzielę w godzinach 11-16 w różnych atrakcyjnych miejscach parków krajobrazowych. Tematem przewodnim będą działania, jakie mieszkańcy mogą podejmować w celu tworzenia ogrodów przyjaznych naturze. Na stoisku będzie można uzyskać informacje dotyczące potrzeby ochrony bioróżnorodności. W czasie warsztatów na stoisku planujemy budowę budek dla ptaków oraz domków dla dzikich zapylaczy. Uczestnicy będą tworzyli przyjazne naturze “bomby nasienne”, którą zabiorą do swoich ogrodów by tworzyć zakątki przyjazne dzikim zapylaczom. Ponieważ grupą docelową projektu są dzieci wraz z rodzicami, dlatego planowane jest rozdawania materiałów edukacyjnych w postaci książeczek dla dzieci wraz z kolorowanką i poradnika-przewodnika dla rodziców. Zakres informacyjny będzie adekwatny dla odbiorcy. Poradnik dla dorosłych będzie uczył jak przekazać wiedzę, jakich argumentów używać i jak rozmawiać z dziećmi na temat ogrodów przyjaznych naturze. Podsumowaniem projektu będzie konkurs. Jego celem nie będzie tylko wyłonienie rodziny/grupy która wykonała ogród przyjazny dla naturze – rożnych grup organizmów, charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością, ale nade wszystko zbudowanie trwałego zainteresowania tematem ogrodów przyjaznych naturze w jak najszerszej grupie mieszkańców małopolski.