Natura wokół nas – edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

W bieżącym roku w ramach projektu, we współpracy ze szkołami, przeprowadzane są terenowe i stacjonrano-terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Edukatorzy Zespołu Parków Krajobrazowych realizują rodzinne spacery przyrodnicze na terenie małopolskich parków krajobrazowych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje stanowiska edukacyjne podczas organizowanych przez gminy lub lokalne stowarzyszenia imprez plenerowych, w ramach których przeprowadzane są warsztaty, gry oraz rozdawane są materiały edukacyjne.

W ramach realizacji projektu  zrealizowano dodruk materiałów edukacyjnych (Przewodniki po ścieżce edukacyjnej, Pomysły na wycieczkę,  Informator o parkach krajobrazowych, Spacerowniki) oraz przygotowanie i wydanie wydawnictwa Cztery pory roku w Małopolsce.

Działanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 85 550  zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 40 000 zł

Baner dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie