KRAJOBRAZ MAŁOPOLSKI – PROJEKT EDUKACYJNO-INFORMACYJNY ZPKWM

Celem projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest:

  • edukacja przyrodnicza społeczeństwa poprzez przybliżenie tematyki ochrony przyrody w parkach krajobrazowych, sieci Natura 2000 oraz różnorodności biologicznej;
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą nas przyrodę poprzez bezpośredni kontakt z naturą;
  • wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności wnikliwej obserwacji  i analizy przyrody, krajobrazów, obiektów historycznych i kulturowych;
  • promowanie obszarów chronionych Województwa Małopolskiego.

Projekt składa się z 7 zadań:

1 – Program Odkrywcy Parków Krajobrazowych – Program skierowany do dzieci, które wspólnie z rodzicami zachęcamy do odwiedzania parków krajobrazowych, spędzania czasu na łonie przyrody, poznawania walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Małopolski.

W ramach projektu przygotowanie “Spacerownika” dla pierwszych 4 parków krajobrazowych, przygotowanie plakatów, odznak.

2 – Skład i druk przewodników po parkach krajobrazowych Małopolski.

3 – Questy -przygotowanie Questów przyrodniczych po 3 miejscach na terenie parków krajobrazowych. Opracowanie Questów we współpracy ze społecznością lokalną w postaci warsztatów 3 x 2 dni.

Domy Kultury, Biblioteki – uczestnictwo w przygotowywaniu Questu przyrodniczego

Czynnikiem uzasadniającym przygotowanie Questów jest chęć zaangażowania społeczności lokalnej do promocji walorów przyrodniczych.

4 – Internetowy konkurs o parkach krajobrazowych małopolski dla uczniów szkół.

Przygotowanie platformy internetowej do przeprowadzenia i konkursu, przygotowanie pytań i organizacja konkursu. Przybliżenie i popularyzacja dzięki konkursowi tematyki ochrony przyrody wśród młodego pokolenia Małopolan.

5 – Przygotowanie 3 filmów edukacyjnych o parkach krajobrazowych – Jurajskie Parki Krajobrazowe, Parki Krajobrazowe Pogórza oraz Popradzki Park Krajobrazowy. Filmy będą prezentowane na profilu Facebook, stronach internetowych ZPKWM, podczas konkursów, konferencji itp.

6 – Organizacja Pikniku Edukacyjnego w Parku Jordana w Krakowie promującego Parki Krajobrazowe w stolicy województwa. Prezentacja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych parków krajobrazowych.

7 – Przygotowanie edukacyjnych materiałów do rozdawania podczas wydarzeń, jako nagrody dla uczestników konkursów.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej w Krakowie.