KONKURSY PRZYRODNICZE

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Jest to  ogólnopolski konkurs przyrodniczy, którego celem  jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych jak i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, oraz kształtowanie świadomości i rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z gmin, na których terenie znajduje się park krajobrazowy. Uczestnicy biorą udział w 5 etapów: szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki i ogólnopolski.

Konkurs przyrodniczy  „Czy znasz Popradzki Park Krajobrazowy?”     

Celem konkursu jest wdrażanie dzieci i młodzieży w poznawanie najbliższego otoczenia (regionu),  świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz budzenia w nich  poczucia radości. Rozwijanie zainteresowań oraz chęci do pozyskania jak największej wiedzy o Popradzkim Parku Krajobrazowym. Konkurs i przygotowanie do niego ma duży wpływ na kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na piękno otaczającej nas przyrody, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych. Ważną ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, aby wyzwolić chęć działania na rzecz ochrony środowiska.  Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza.