Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ZPKWM został utworzony w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych
i historycznych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Do podstawowych zadań Parków Krajobrazowych należy edukacja przyrodnicza, promowanie walorów turystycznych, krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych tego regionu. Planuje się odtworzenie dwóch ścieżek w Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz stworzenie jednej nowej. Umieszczenie 6 tablic
z infografikami w trzech Parkach Krajobrazowych znajdujących się pod zarządem oddziału ZPKWM w Tarnowie, a w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym odtworzenie i wydłużenie Ścieżki edukacyjnej “Przez Wieprzek na Jamną”.
Wykaz Infrastruktury edukacyjnej:
1. Nazwa ścieżki ,,Przez Wieprzek na Jamną” w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym ma nawiązywać do dawnej ścieżki dydaktycznej ,,Przez Wieprzek”, ma być jej wydłużoną formą o odcinek ze skały Wieprzek do Jamnej, oraz o odcinek z Jamnej do Jastrzębi. Motyw przewodni: “Las, który pyta o wyobraźnie”. Ścieżka będzie się składać z 10 przystanków, oraz dwóch tablic informacyjnych.
2. Tablice z infografikami: Po dwie na każdy z trzech Parków Krajobrazowych (Wiśnicko-Lipnicki, Ciężkowicko-Rożnowski, Pasma Brzanki), znajdujących się pod nadzorem Oddziału Tarnowskiego ZPKWM, które będą miały za zadanie promować walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz historyczno – kulturowe, parków jak i gmin, w granicach których te parki są położone.
3. Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna “Las Lipowy Obrożyska” położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Prowadzi przez najbardziej cenne przyrodniczo tereny rezerwatu o tej samej nazwie, W rezerwacie tym zachował się jedyny w Karpatach naturalny las lipowy. Ścieżka służyła dotychczas jako cel wycieczek szkolnych połączonych z prelekcją pracownika PPK, oraz jako miejsce wypoczynku dla kuracjuszy z Muszyny i Krynicy. Ścieżka liczyć będzie 7 przystanków, oraz jedną tablicę informacyjną na wejściu do rezerwatu.
4. Ścieżka geologiczna Uhryń – położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, poprowadzi głęboko wciętym korytem potoku Uhryńskiego, ukazując skomplikowaną budowę geologiczną tego terenu. Trasa liczyć będzie 8 przystanków z opisami najatrakcyjniejszych elementów geologicznych, oraz jedną tablicę informacyjną na wejściu na ścieżkę
5. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Łosiu – położona będzie w Popradzkim Parku Krajobrazowym, planowana nowa ścieżka rozpoczynać i kończyć ma się przy wiacie edukacyjnej. Ścieżka składać się będzie z 6 tablic. Tematyką powiązana będzie z tradycyjną kulturą pasterską prowadzoną na tym obszarze, a także związanymi z nią siedliskami przyrodniczymi.