NASZE PROJEKTY

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej

więcej

Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski

więcej

Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzenne

więcej

Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Robimy tlen – drzewa dla Krakowa

więcej

Raj w Dolinie Racławki

więcej

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2018 roku

Plenery  malarsko – rzeźbiarskie

więcej

Konkursy przyrodnicze

więcej

Krajobraz Małopolski

więcej