NASZE PROJEKTY

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2023 roku.

Czynna ochrona otwartych siedlisk ciepłolubnych oraz krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez prowadzenie wypasu zwierząt na wybranych powierzchniach w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie

Skały wapienne, porośnięte częściowo drzewami i krzewami, w dolnej części wypasające się kozy.

Natura wokół nas – edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych w ramach Programu Priorytetowego “Edukacja Ekologiczna”

Ludzie siędzący pod namiotem, rozmawiający, składający budki dla ptaków. Na stołach rozłożone równe materiały, zdjęcia i tym podobne.

Monitoring chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

Magdalena Hędrzak

Zrównoważony rozwój terenów podmiejskich i wiejskich w parkach krajobrazowych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

default

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2022 roku.

Czynna ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz zachowanie otwartych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu

Dwie białe kozy.

Wykonanie zagospodarowania edukacyjnego Rezerwatu Przyrody “Dolina Racławki” oraz Ścieżki Ornitologicznej w Kamieniu

Tablica edukacyjna na ścieżce dydaktycznej obok czerwona tablica z napisem "Rezerwat Przyrody Dolina Racławki"

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji przyrodniczej EkoMałopolska
JASTRZEBIA 2

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2021 roku.

Ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz walorów krajobrazowych przez prowadzenie wypasu na wybranych stanowiskach  terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych.
2018 07 OWCA 800x600 1
Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2015 Infrastruktura Turystycz
Oznakowanie tablicami urzędowymi granic obszarów chronionego krajobrazu w celu ochrony bioróżnorodności – I etap
Tablica
Ogrody przyjazne naturze
203301342 5631231973617373 2675684584390324016 N Scaled

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2020 roku.

Pomysł na przyrodniczą wycieczkę po parku krajobrazowym
HET NA HORE Face
Program ochrony krokusów, przebiśniegów i innych roślin łąkowych w Beskidzie Małym
2020 WFOSiW Krokusy

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2019 roku.

Odkrywcy Parków Krajobrazowych
Projekty nasze - odkrywcy

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk
i pastwisk górskich poprzez prowadzenie
gospodarki pasterskiej
2018 07 OWCA 800x600
Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna
i ochrona bioróżnorodności na terenie
Parków Krajobrazowych Małopolski
Parki Na Tak
Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd
Klasztor na Bielanach

Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Robimy tlen – drzewa dla Krakowa
RTDDK 800x600
Raj w Dolinie Racławki
Dolina Raclawki

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2018 roku

Plenery  malarsko – rzeźbiarskie
Plenery Malarskie
Konkursy przyrodnicze
Konkursy Przyrodnicze
Krajobraz Małopolski
Krajobraz