NASZE PROJEKTY

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2019 roku.

Odkrywcy Parków Krajobrazowych
Projekty nasze - odkrywcy

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk
i pastwisk górskich poprzez prowadzenie
gospodarki pasterskiej
2018 07 OWCA 800x600
Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna
i ochrona bioróżnorodności na terenie
Parków Krajobrazowych Małopolski
Parki Na Tak
Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd
Klasztor na Bielanach

Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Robimy tlen – drzewa dla Krakowa
RTDDK 800x600
Raj w Dolinie Racławki
Dolina Raclawki

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w 2018 roku

Plenery  malarsko – rzeźbiarskie
Plenery Malarskie
Konkursy przyrodnicze
Konkursy Przyrodnicze
Krajobraz Małopolski
Krajobraz