LOGOTYPY

Użycie logotypów jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody ZPKWM.

LOGOTYP ZPKWM

LOGOTYPY PARKÓW

LOGOTYPY MAŁOPOLSKI

IDENTYFIKACJA WIZUALNA